Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Produksjon av sjokolade
Blogg

Produksjon av sjokolade

Som så mye annet så er det sentralisert og gjort oppkjøp og fusjoneringer innen sjokoladeproduksjon også, dette betyr større produksjonsanlegg på færre steder. De litt mindre aktørene er borte, om man ikke tenker på de som driver i veldig småskala da så klart. Jeg synes dette er litt trist, men krav til lønnsomhet og markedskrefter …

© 2021 Sjokoladeforeningen