Var tidligere litt inne på problemer knyttet til bruk av barn i arbeid på kakaoplantasjene, det er ikke noen hemmelighet at det i afrikansk arbeidsliv kan skje ting vi ikke aksepterer her hjemme. Dette gjelder ikke bare innen kakaoproduksjon, men innen mange bransjer og områder. Hvordan er det å jobbe på en slik kakaoplantasje? Det er i all hovedsak Vest-Afrika produksjonen skjer.

Investeringer for fremtiden

Det er mye som kan sies og endres når det gjelder produksjon av kakao, men velger å starte med det mest positive. De selskapene som er involvert i produksjonen av kakao og sjokolade, har innsett at noe må gjøres for å tenke bærekraftig produksjon og utvikling. Konkret betyr dette at flere av dem nå satser og investerer store summer i nettopp dette, ellers kan vi om noen år oppleve en stor mangel av denne viktige råvaren. Stadig lavere produksjon må stoppes. Dette betyr enormt mye for bøndene som lever av denne produksjonen, hele 90% av produksjonen skjer på små anlegg, men vi snakker om 5,5 millioner mennesker som daglig henter sin lønn på dette. Det er omtrent det samme som Norges innbyggertall, så det er en stor industri. Kombinasjonen økt etterspørsel og dårligere avlinger, gjør situasjonen ganske alvorlig.

Lave inntekter

Når vi vet at etterspørselen øker, vil man jo tro at dette ville være god butikk for produsentene. Men om vi ser på tallene i et lengre perspektiv er det slik at en kakaobonde sitter igjen med halvparten i dag, sammenliknet med på 1980-tallet. Dette er alvorlig, og vi kan jo bare spekulere i årsaken til dette.

Klimaendringer

Det å dyrke kakao er ikke noen lett måte å tjene penger på, tenker da i forhold til klima og hva som kreves for at avlingene skal bli som forventet og at kunden skal få et produkt de er villige til å kjøpe. I tillegg til at det er mange gamle trær som ikke er like fruktbare lenger, så er det et problem med klimaendringer. Med dagens klima opplever bonden mer tørke og stormer enn det som var tilfelle tidligere. De rammes også av skadedyr og sykdom, og en fattig kakaobonde har ikke råd til å kjøpe inn nye trær eller innrette seg slik at avlingene blir optimale til enhver tid. Gamle trær er også mer utsatt for sykdom og det skal lite til for at inntektene faller eller blir borte.

Farlig arbeid

Det er dystre tall man finner hva angår sikkerhet i denne bransjen, tallene vi skal se på er hentet i forhold til bruk av barn som utfører farlig arbeid på plantasjene. Fra 2009 til 2014 økte andelen barn brukt til arbeid med macheter med 46 %. Macheter brukes ved innhøstingen, og man kan jo lett forstå at dette er noe et barn ikke skal håndtere. Som vi forstår er det ikke bare å være kakaobonde, jeg synes det er rett og rimelig for oss forbrukere at det settes søkelys på hvordan råvaren til sjokoladen vi spiser blir dyrket.

Anbefalte artikler

© 2021 Sjokoladeforeningen