Det er jo slik med det meste man kjøper, at man ikke helt vet opphavet eller opprinnelsen for produktet eller til ingrediensene som er brukt. Arbeidslivet utenfor vårt samfunn, er noe ganske annet enn hva vi er vant med og forventer. Tenker spesielt på Afrika og Asia, rettigheter og plikter er totalt annerledes i den delen av verden. Men er det mulig å gjøre noe med det?

Barnearbeid

Det er en kjent sak at barnearbeid foregår i store deler av verden, det er det ikke noen tvil om. Dette kommer fra tid til annen opp i media her hjemme, og vi er alle enige om at dette er noe vi tar avstand fra. Barn skal gå på skole og få seg en utdanning, de skal ha tid til lek og moro og ikke forplikte seg i arbeidslivet, Men hvordan er egentlig situasjonen der ute i den store verden? Er det mye av dette i kakaoproduksjonen?

Fattigdom er årsaken

Det er lett for oss her i Norge å komme med kritikk når det oppdages forhold som aldri ville skjedd her hjemme, men vi må huske på at vi bor i et av verdens rikeste land. Vi har et sikkerhetsnett her hjemme, som man ikke finner maken til noe sted. Blant annet gratis skole. Ingen vil at barn skal være i jobb, ei heller foreldrene til barna som jobber. Men kakaoproduksjon og priser er noe som svinger mye, når prisene er lave har bøndene problemer med å få endene til å møte. Det som er vanlig når det er lave priser, er at de tar barna sine ut av skolen for å jobbe på plantasjen.

Ghana og Elfenbenkysten

Det er i disse to landene man finner det aller mest av kakaoproduksjonen, og det er ikke noen tvil om at det foregår barnearbeid i disse landene. Mye av problemet er at produksjonen foregår på svært mange steder, det er med andre ord ikke noen lett oppgave å kontrollere hva kakaobøndene driver med. Bare i Elfenbenkysten er det mer enn 600 000 bruk som dyrker kakao, det sier seg selv at det er en umulig oppgave å føre kontroll med disse. En annen utfordring er at det er mange ledd mellom disse bøndene og produsenten av sjokolade.

Menneskehandel

Det er grunn til å tro at det er lite av dette, men det forekommer. Men de fleste av barna man finner i arbeid, er barn av bøndene og altså familiemedlemmer. Familien ser på dette som en mulighet til å overleve, og en del barn blir bare periodevis tatt ut av skolen for å bidra på plantasjen.

Dialog med myndigheter

En del mener at løsningen ligger i å arbeide tett sammen med myndighetene, kanskje få på plass systemer som sikrer en minstepris på produktet fra bonden. For det er penger som så klart er årsaken til problemet med barnearbeid, det er det liten tvil om. Jeg tror vi alle forstår at alle vil sine barn det beste, og hadde de hatt valget ville de nok ikke tatt dem ut av skolen.

 

Anbefalte artikler

© 2021 Sjokoladeforeningen