Som så mye annet så er det sentralisert og gjort oppkjøp og fusjoneringer innen sjokoladeproduksjon også, dette betyr større produksjonsanlegg på færre steder. De litt mindre aktørene er borte, om man ikke tenker på de som driver i veldig småskala da så klart. Jeg synes dette er litt trist, men krav til lønnsomhet og markedskrefter rår innen sjokoladebransjen som alle andre bransjer. Store anlegg for sjokoladeproduksjon finnes jo verden over, anleggene vi har her hjemme blir små i forhold til de store utenlandske aktørene. Men hvilke land er det som står for den største produksjonen om vi ser det globalt ?

USA størst

Kanskje ikke så overraskende at USA er den største produsenten av sjokolade, det er jo et stort kontinent og amerikanere er jo som kjent glad i søtsaker. På de neste plassene finner vi land som Tyskland, Sveits og Belgia.

Europeerne brakte sjokoladen til Amerika

Det var de som utvandret over Atlanteren som også brakte tradisjonen om sjokolade med seg, det ble raskt etterspørsel etter sjokolade noe som førte til at produksjonen ble igangsatt. Det er store penger vi snakker om når det gjelder USA`s sjokoladeprodusenter, årlig er det 20 miliarder dollar så dette er en stor butikk. USA er kjent for å være en av de beste produsentene i verden, med tanke på kvalitet. Hershey Foods Corporation er USA`s største produsent av sjokolade, dette selskapet ble grunnlagt allerede i 1894. USA står for 28% av verdens sjokoladeproduksjon.

Tyskland

Omsetningen til de tyske produsentene, ligger omtrent på halvparten av den amerikanske, altså cirka 10 miliarder årlig. Hovedtyngden av den tyske produksjonen foregår rundt den tyske storbyen Køln. Tyskland selger faktisk mye av sjokoladen de produserer til nettopp USA. Vest-Europa har 35% av verdens sjokoladeproduksjon, og Tyskland utgjør en vesentlig del av denne andelen.

Sveits

Dette er landet som er mest avhengig av sin produksjon av sjokolade, det hevdes at årsaken til Sveits sin gode økonomi ligger i landets salg av sjokolade. Tidligere eksporterte de svært mye av produktene sine, men nå er det cirka 50 % eksport og 50% til eget forbruk. Den mest kjente sjokoladen vil jeg nok påstå er Toblerone, denne selges verden over og ikke minst en kjent taxfree sjokolade. Sveits begynte faktisk allerede i det 17.århundre å produsere sjokolade, den store eksportperioden var fra 1800-tallet og frem til 2.Verdenskrig.

Belgia

I dette landet finner vi ikke mindre enn 15 sjokoladefabrikker og over 2000 eget sjokoladeutsalg, det sier litt om hvor stor denne industrien er i Belgia. Belgia har en lov som sier at produsentene må bruke minst 35% ren kakao i sine produkter, dette først og fremst for å øke kvaliteten på produktene og redusere fettinnhold i sjokoladen. Loven trådte i kraft allerede i 1884, så Belgia har tatt sjokolade på alvor i lang tid som vi forstår. Det er heller ikke lovlig med vegetabilsk eller palmeoljebasert fett i belgiske sjokoladeprodukter. En stor andel av landets produksjon av sjokolade, foregår for hånd. De holder altså gamle tradisjoner og produksjonsmåter i hevd.

Anbefalte artikler

© 2021 Sjokoladeforeningen