Det å bli gammel og fortsatt ha god helse, er vel noe vi alle ønsker oss. Men oppskriften er ikke alltid like lett, det er mye som spiller og man kan lett bli litt forvirret av alle tips og forskningsresultater. Jeg er nok litt av den typen, at jeg tar det litt som det kommer. Men man tenker jo litt på helsen sin uansett så klart, uten helse kommer man jo ikke så langt. Det som verdens eldste nålevende menneske forteller, overrasker nok ikke bare meg.

Mørk sjokolade

Som den italienske damen selv sier, så har hun har daglig spist mørk sjokolade. Hun mener selv at dette kan være noe av årsaken, og i tillegg til godt humør som hun sier. Det er jo mange forskningsresultater som viser dette, at mørk sjokolade har en positiv innvirkning på helsen. Men ikke alle er enige, men det er vel flertallet man skal lytte til.

Mange helsefordeler

Frie radikaler er noe kroppen vår liker dårlig, mørk sjokolade inneholder mye antioksidanter. Disse er med på å nøytralisere de frie radikalene, på denne måten reduseres sjansen for å få alvorlige sykdommer. Mørk sjokolade inneholder mye Flavanol, dette reduserer også muligheten for slag og demens. Årsaken til dette er at Flavanol øker blodstrømmen til hjernen, eller i alle fall til deler av den. Kreftforebyggende, men her har man ikke sikre bevis eller resultater. Men forskere tror det kan være en sammenheng mellom inntak av mørk sjokolade og kreftforebygging. En studie for noen år tilbake, viser også at kolesterolnivå synker ved inntak av mørk sjokolade. Studien ble foretatt på 28 friske personer, og alle hadde en positiv utvikling etter kun en uke. Blodtrykk og blodsukker, testet på mennesker med diabetes. Resultatet var lavere blodtrykk og mer stabilt blodsukkernivå, med kun små mengder daglige inntak av mørk sjokolade. Derfor er det også bra for hjerte, som i tillegg til lavere blodtrykk får en økt blodtilførsel.

Mørk sjokolade
Mørk sjokolade

Mange forklaringer eller meninger

Når man snakker med eldre mennesker, har dem alle sammen sine forklaringer eller meninger om sin alder. Det finnes jo et stort antall mennesker som har en høy alder, og de har alle sammen levd sine liv på forskjellige måter. Men det som overrasker meg mest, er at de fleste av dem ikke har levd «etter boka» Kanskje det da ikke er så viktig som mange mener? Jeg tror nok uansett at det viktigste er at man trives med seg selv, kjenner at man har det godt både fysisk og psykisk. Sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, er nok mer viktig enn det man er klar over.

Viktig kose seg

Jeg tror neppe den gamle italienske damen, tenker helse hver gang hun tar sin mørke sjokolade. Selv om hun nå sier at hun tror sjokoladen er noe av årsaken til alderen, er nok kosen med å kunne unne seg dette hver dag, minst like viktig. Dette er min påstand, og ikke noe som forskning viser i dette konkrete tilfellet med mørk sjokolade. Hun selv var ikke klar over at hun er verdens eldste, før hun nylig ble informert om det.

Anbefalte artikler

© 2021 Sjokoladeforeningen